Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chorvátsky_rameno1610 SGWaAP
0.478dunajské_rameno1380 SGWaAP
0.478štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.485Rusovský1134 SGWaAP
0.499lesopark15659 SGWaAP
0.501mlynský_náhon1104 SGWaAP
0.505Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.512Most_Apollo1695 SGWaAP
0.513Sad_Janko4243 SGWaAP
0.520nábrežie30570 SGWaAP
0.527lužný_les7933 SGWaAP
0.529petržalská11766 SGWaAP
0.536dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.542cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.545Námestie_hraničiar852 SGWaAP