Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chorvátsky4768 SGWaAP
0.451Albánsky877 SGWaAP
0.476chorvátsky31160 SGWaAP
0.479chorvátske8235 SGWaAP
0.496Slovinský2211 SGWaAP
0.498chorvátska21445 SGWaAP
0.506Rakúsky11209 SGWaAP
0.516Maďarský32066 SGWaAP
0.518čierna_Hora14960 SGWaAP
0.531Srbský3064 SGWaAP
0.534slovinská11332 SGWaAP
0.542srbská33072 SGWaAP
0.552Chorvátsko136871 SGWaAP
0.556Taliansky5899 SGWaAP
0.561Rumunský1887 SGWaAP
0.563čiernohorská1948 SGWaAP
0.567Záhreb22707 SGWaAP
0.573čiernohorský2254 SGWaAP
0.575Cyperský1309 SGWaAP
0.576Bulharský2204 SGWaAP
0.580bulharské5693 SGWaAP
0.583Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.586čiernohorské711 SGWaAP
0.594Poľský9661 SGWaAP
0.594Srbsko107024 SGWaAP