Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chorvátsko136871 SGWaAP
0.265Bulharsko90408 SGWaAP
0.272Slovinsko80021 SGWaAP
0.285Albánsko25340 SGWaAP
0.287čierna_Hora14960 SGWaAP
0.335Rumunsko116902 SGWaAP
0.351Macedónsko27312 SGWaAP
0.366Maďarsko368392 SGWaAP
0.409Španielsko207032 SGWaAP
0.412Taliansko310649 SGWaAP
0.419Bosna48831 SGWaAP
0.428Litva46038 SGWaAP
0.429Srbsko107024 SGWaAP
0.434Hercegovina26264 SGWaAP
0.435Portugalsko79466 SGWaAP
0.444Estónsko34538 SGWaAP
0.446Grécko216454 SGWaAP
0.448Turecko161488 SGWaAP
0.451čierna_Hor2068 SGWaAP
0.456Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.457Lotyšsko43996 SGWaAP
0.469Rakúsko298290 SGWaAP
0.474Nórsko86347 SGWaAP
0.476Moldavsko17226 SGWaAP
0.495Poľsko370602 SGWaAP
0.498Tunisko20811 SGWaAP
0.501Malta35537 SGWaAP
0.502Cyprus56320 SGWaAP
0.518Dánsko78320 SGWaAP
0.518Dalmácia8277 SGWaAP
0.519Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.519Fínsko90895 SGWaAP
0.521Arménsko15050 SGWaAP
0.523Gruzínsko36146 SGWaAP
0.525Luxembursko25876 SGWaAP
0.526Záhreb22707 SGWaAP
0.526Dubrovník6810 SGWaAP
0.527jadranské_pobrežie1070 SGWaAP
0.529Belgicko87645 SGWaAP
0.530Írsko91483 SGWaAP
0.530Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.538Švédsko125486 SGWaAP
0.538Holandsko128655 SGWaAP
0.540Francúzsko376707 SGWaAP