Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chorvátsko136871 SGWaAP
0.265Bulharsko90408 SGWaAP
0.272Slovinsko80021 SGWaAP
0.285Albánsko25340 SGWaAP
0.287čierna_Hora14960 SGWaAP
0.335Rumunsko116902 SGWaAP
0.351Macedónsko27312 SGWaAP
0.366Maďarsko368392 SGWaAP
0.409Španielsko207032 SGWaAP
0.412Taliansko310649 SGWaAP
0.419Bosna48831 SGWaAP
0.428Litva46038 SGWaAP
0.429Srbsko107024 SGWaAP
0.434Hercegovina26264 SGWaAP
0.435Portugalsko79466 SGWaAP
0.444Estónsko34538 SGWaAP
0.446Grécko216454 SGWaAP
0.448Turecko161488 SGWaAP
0.451čierna_Hor2068 SGWaAP
0.456Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.457Lotyšsko43996 SGWaAP
0.469Rakúsko298290 SGWaAP
0.474Nórsko86347 SGWaAP
0.476Moldavsko17226 SGWaAP