Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Charta_základné1526 SGWaAP
0.401Listina_základné1317 SGWaAP
0.418Všeobecný_deklarácia1038 SGWaAP
0.445charta24479 SGWaAP
0.475Charta5555 SGWaAP
0.511Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.518lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.524judikatúra_Súdny1857 SGWaAP
0.527antidiskriminačná_legislatíva752 SGWaAP
0.534dodatkový_protokol2229 SGWaAP
0.535úniové634 SGWaAP
0.549zásada_subsidiarita2073 SGWaAP
0.571Rezolúcia562 SGWaAP
0.575kodanské_kritérium745 SGWaAP
0.581preambula5472 SGWaAP