Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Charles40884 SGWaAP
0.209William45051 SGWaAP
0.212Francis13445 SGWaAP
0.213George60671 SGWaAP
0.271Frederick4764 SGWaAP
0.288Maurice7659 SGWaAP
0.290John161282 SGWaAP
0.296Stephen20788 SGWaAP
0.298Malcolm8234 SGWaAP
0.300Paul95593 SGWaAP
0.304Nicholas11333 SGWaAP
0.313Louis43788 SGWaAP
0.316Roger22014 SGWaAP
0.317Edward30995 SGWaAP
0.318Hugh10688 SGWaAP
0.318Andrew26942 SGWaAP
0.321Raymond9053 SGWaAP
0.324Jean50049 SGWaAP
0.326Philip16478 SGWaAP
0.329Stuart6924 SGWaAP
0.329Clark10991 SGWaAP
0.330Thomas64840 SGWaAP
0.332Christopher17987 SGWaAP
0.332Anthony19984 SGWaAP