Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Charakteristika2838 SGWaAP
0.519Štruktúra1679 SGWaAP
0.526Rozdelenie1890 SGWaAP
0.534Popis15547 SGWaAP
0.540Špecifikácia6913 SGWaAP
0.553Názov22988 SGWaAP
0.560charakteristika171177 SGWaAP
0.564Obsah9729 SGWaAP
0.571Zameranie1730 SGWaAP
0.574Oblasť4187 SGWaAP
0.575Špecifický1103 SGWaAP
0.583Kategória11641 SGWaAP
0.583Komplexný5952 SGWaAP
0.589Základný48012 SGWaAP
0.597Časť10925 SGWaAP
0.599Využitie3638 SGWaAP
0.606Jednotlivý2861 SGWaAP
0.608Klasifikácia1488 SGWaAP
0.609Kľúčový5564 SGWaAP
0.610Cieľový1811 SGWaAP
0.614Rozsah3756 SGWaAP
0.616Hodnotenie4199 SGWaAP
0.623Prvok2544 SGWaAP
0.626Označenie3095 SGWaAP