Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Cestovateľ931 SGWaAP
0.653Cestovanie2026 SGWaAP
0.664mesačník24531 SGWaAP
0.678Čitateľ1715 SGWaAP
0.682Cestovateľský713 SGWaAP
0.685dvojmesačník1900 SGWaAP
0.691Krása6921 SGWaAP
0.691večerník6841 SGWaAP
0.697Magazín1799 SGWaAP
0.697cestovateľ50192 SGWaAP
0.698Historický_revue772 SGWaAP
0.705Fifík453 SGWaAP
0.710Knižný_revue1505 SGWaAP
0.711cestovateľský12920 SGWaAP
0.714časopis412849 SGWaAP
0.714Lišiak735 SGWaAP
0.715Potulka1185 SGWaAP
0.715Dovolenka8534 SGWaAP
0.717Obzor2647 SGWaAP
0.718turistický_sprievodca6353 SGWaAP
0.719Večerník2721 SGWaAP