Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Cestný724 SGWaAP
0.557cestný43969 SGWaAP
0.562cestná87361 SGWaAP
0.606Nákladný560 SGWaAP
0.631cestné13070 SGWaAP
0.638Inžiniersky_stavba1825 SGWaAP
0.641Diaľničný695 SGWaAP
0.649pozemná_komunikácia16812 SGWaAP
0.667Doprava8182 SGWaAP
0.692železničná94011 SGWaAP
0.693rýchlostná56209 SGWaAP
0.695Stavebný4077 SGWaAP
0.696líniová_stavba2109 SGWaAP
0.696Železnica7853 SGWaAP
0.697dopravný176203 SGWaAP
0.702koľajová3947 SGWaAP
0.704MDPT5617 SGWaAP
0.707Prepravný1084 SGWaAP
0.708nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.709Stavba7218 SGWaAP
0.709Pozemný594 SGWaAP