Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Cerový_vrchovina787 SGWaAP
0.139cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.341krupinská_planina619 SGWaAP
0.346Krupinský_planina650 SGWaAP
0.402bukovský_vrch719 SGWaAP
0.410Muránsky_planina6133 SGWaAP
0.415Chránený_krajinná3072 SGWaAP
0.417vihorlatský_vrch993 SGWaAP
0.421Silický_planina776 SGWaAP
0.422Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.433Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.443Bukovský_vrch612 SGWaAP
0.448slanský_vrch2679 SGWaAP
0.453pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.456vrchovina7363 SGWaAP
0.457CHKO9542 SGWaAP
0.459Vihorlatský_vrch966 SGWaAP
0.461Štiavnický_vrch3448 SGWaAP
0.463hornádska_kotlina497 SGWaAP