Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Celoslovenský2266 SGWaAP
0.378celoslovenská55453 SGWaAP
0.504celoslovenské27631 SGWaAP
0.596celoškolská1274 SGWaAP
0.596celoštátna32135 SGWaAP
0.597celoslovenský27669 SGWaAP
0.599Celoštátny5014 SGWaAP
0.619celoštátne13077 SGWaAP
0.628Pozvánka2799 SGWaAP
0.628slávnostné_vyhodnotenie5027 SGWaAP
0.632srdečne_pozývať24443 SGWaAP
0.646Veľtrh1361 SGWaAP
0.648Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.654CVČ_Domino1295 SGWaAP