Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Celoštátny5014 SGWaAP
0.537celoštátna32135 SGWaAP
0.599Celoslovenský2266 SGWaAP
0.650celoštátne13077 SGWaAP
0.659Regionálny7835 SGWaAP
0.680celoslovenská55453 SGWaAP
0.682Maďarský32066 SGWaAP
0.687krajská53094 SGWaAP
0.688Žitnoostrovský833 SGWaAP
0.690Oblastný3800 SGWaAP
0.693oblastná20736 SGWaAP
0.698Asociácia7449 SGWaAP
0.701okresná45533 SGWaAP
0.704regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.708Sekcia10929 SGWaAP