Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Carlos21960 SGWaAP
0.185José20646 SGWaAP
0.204Fernando12363 SGWaAP
0.206Luis18998 SGWaAP
0.213Javier6261 SGWaAP
0.225García3604 SGWaAP
0.231Sergio8951 SGWaAP
0.264Antonio22394 SGWaAP
0.272Juan17256 SGWaAP
0.278Roberto18192 SGWaAP
0.287Paulo3655 SGWaAP
0.292González3052 SGWaAP
0.293Francisco6573 SGWaAP
0.295Pedro15082 SGWaAP
0.302Garcia6960 SGWaAP
0.303Manuel12163 SGWaAP
0.311Claudio5728 SGWaAP
0.313Felipe6058 SGWaAP
0.316Jose9572 SGWaAP