Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Carles778 SGWaAP
0.400Mauricio1776 SGWaAP
0.421Andrés2490 SGWaAP
0.425katalánsky5439 SGWaAP
0.427José_Luis1460 SGWaAP
0.443Antonio22394 SGWaAP
0.446José20646 SGWaAP
0.447Luis18998 SGWaAP
0.454Fernando12363 SGWaAP
0.459Sergio8951 SGWaAP