Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Cambridge13632 SGWaAP
0.239cambridge1829 SGWaAP
0.295Cambridge1591 SGWaAP
0.348Oxford16222 SGWaAP
0.447cambridgeská1044 SGWaAP
0.474Cambridgeský515 SGWaAP
0.509Edinburgh7295 SGWaAP
0.514Berkeley4306 SGWaAP
0.532York6998 SGWaAP
0.533Harvard9989 SGWaAP