Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Caesar9265 SGWaAP
0.380Augustus2988 SGWaAP
0.395Cézar5624 SGWaAP
0.407cézar2231 SGWaAP
0.413Julius_Caesar799 SGWaAP
0.458rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.470Napoleon19225 SGWaAP
0.487imperátor2803 SGWaAP
0.518cicero3970 SGWaAP