Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000CZ45899 SGWaAP
0.365SK135011 SGWaAP
0.525CS17004 SGWaAP
0.547ČR217683 SGWaAP
0.582Český_Republika5227 SGWaAP
0.631hu18710 SGWaAP
0.648Český_republika229491 SGWaAP
0.659cs3801 SGWaAP