Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000CEFTA1820 SGWaAP
0.521WTO14118 SGWaAP
0.526vyšehradská_štvorka3102 SGWaAP
0.529SNŠ3513 SGWaAP
0.544nečlenská2056 SGWaAP
0.556Vyšehradský_štvorka2421 SGWaAP
0.557integračné_zoskupenie1277 SGWaAP
0.593RVHP4592 SGWaAP
0.597asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.607EMÚ4108 SGWaAP