Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.178Cíger_hronský1449 SGWaAP
0.453hronský5785 SGWaAP
0.458Gregor_tajovský1454 SGWaAP
0.476Milo_Urban1829 SGWaAP
0.493Gregor_Tajovský1585 SGWaAP
0.495Kukučín8782 SGWaAP
0.504Ľudo_Ondrejov1377 SGWaAP
0.526Cincík658 SGWaAP
0.530Ondrejov1149 SGWaAP
0.530Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.534Rudolf_Dilong1662 SGWaAP
0.536Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.538Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.542hronské948 SGWaAP
0.542Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.544Hronský6618 SGWaAP
0.544Ľudmila_Podjavorinská1698 SGWaAP
0.547Mária_Ďuríčková1746 SGWaAP
0.548Svetozár_Hurban2323 SGWaAP