Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bzovík4398 SGWaAP
0.297hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.334Litava2491 SGWaAP
0.376Poniky6335 SGWaAP
0.385Hrochoť6325 SGWaAP
0.392detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.409Hontiansky_Moravce577 SGWaAP
0.409hronský_Beňadik4603 SGWaAP
0.413Krupina34205 SGWaAP
0.414voznica1492 SGWaAP
0.415Ľubietová6926 SGWaAP
0.415Hontiansky3288 SGWaAP
0.419Voznica1087 SGWaAP
0.425horný_Hámre1333 SGWaAP
0.431Hrušov11941 SGWaAP
0.432Hontiansky_Tesáre435 SGWaAP
0.438štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.441hontiansky_Tesáre485 SGWaAP
0.443Detviansky_Huta728 SGWaAP