Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bzovík4398 SGWaAP
0.297hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.334Litava2491 SGWaAP
0.376Poniky6335 SGWaAP
0.385Hrochoť6325 SGWaAP
0.392detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.409Hontiansky_Moravce577 SGWaAP
0.409hronský_Beňadik4603 SGWaAP