Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.292byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.341Byzancia5289 SGWaAP
0.361Franský_ríša989 SGWaAP
0.373Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.389Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.398franská_ríša1389 SGWaAP
0.437rímska_ríša10411 SGWaAP
0.440kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.454perzská_ríša1108 SGWaAP
0.462rímske_impérium1379 SGWaAP
0.465Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.479Konštantínopol6187 SGWaAP
0.480osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.485veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP