Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Byzancia5289 SGWaAP
0.158byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.275franská_ríša1389 SGWaAP
0.295Franský_ríša989 SGWaAP
0.312Konštantínopol6187 SGWaAP
0.325byzantská8014 SGWaAP
0.331kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.334byzantské2108 SGWaAP
0.341Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.349rímska_ríša10411 SGWaAP
0.351franská1070 SGWaAP
0.385Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.386perzská_ríša1108 SGWaAP
0.388Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.396rímske_impérium1379 SGWaAP
0.404franský3625 SGWaAP
0.410byzantský6967 SGWaAP
0.413byzantský_cisár2582 SGWaAP