Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bytosť1204 SGWaAP
0.472bytosť151034 SGWaAP
0.491Bohyňa1979 SGWaAP
0.491Stvorenie4683 SGWaAP
0.518Kozmický666 SGWaAP
0.519Vedomie2926 SGWaAP
0.534Svetlo1010 SGWaAP
0.543Univerzum1433 SGWaAP
0.545Absolútno1206 SGWaAP
0.566Božstvo1886 SGWaAP
0.571Bytie2036 SGWaAP
0.590božská37081 SGWaAP
0.599božskosť2404 SGWaAP
0.600dualita5223 SGWaAP
0.605Múdrosť2109 SGWaAP
0.611Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.611nebeská26947 SGWaAP
0.613nadzmyslová465 SGWaAP
0.614dimenzionálna958 SGWaAP