Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Burkina921 SGWaAP
0.312Kamerun7906 SGWaAP
0.319Senegal5734 SGWaAP
0.348Ghana8280 SGWaAP
0.354Gambia1545 SGWaAP
0.367Benin2442 SGWaAP
0.376Mozambik3950 SGWaAP
0.378Togo3063 SGWaAP
0.382Angola7602 SGWaAP
0.388Honduras6275 SGWaAP
0.403pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.405Burundi2863 SGWaAP
0.412Nigéria18023 SGWaAP
0.422pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.431Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.432Uganda11130 SGWaAP
0.447Alžírsko13945 SGWaAP
0.448Tanzánia7222 SGWaAP
0.451Gabon1465 SGWaAP
0.451Uruguaj10332 SGWaAP
0.451Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.452Niger3522 SGWaAP
0.456Bolívia11310 SGWaAP
0.457Zambia3836 SGWaAP
0.458Ekvádor10989 SGWaAP
0.462Džibutsko506 SGWaAP
0.462Bissau534 SGWaAP
0.463Kolumbia22960 SGWaAP
0.466Pobrežie_Slonovina2103 SGWaAP
0.468Paraguaj9416 SGWaAP
0.470Guinea8994 SGWaAP
0.472Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.474Kostarika9099 SGWaAP
0.475Zair1426 SGWaAP
0.475Salvádor1683 SGWaAP
0.478Etiópia14068 SGWaAP
0.482Malawi3140 SGWaAP
0.482stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.488Peru21613 SGWaAP
0.489Argentína52043 SGWaAP
0.489Nikaragua4345 SGWaAP
0.493Keňa29867 SGWaAP
0.493Brazília94977 SGWaAP
0.494Čile18997 SGWaAP
0.496Sudán12918 SGWaAP
0.497Eritrea3373 SGWaAP