Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Burkina921 SGWaAP
0.312Kamerun7906 SGWaAP
0.319Senegal5734 SGWaAP
0.348Ghana8280 SGWaAP
0.354Gambia1545 SGWaAP
0.367Benin2442 SGWaAP
0.376Mozambik3950 SGWaAP
0.378Togo3063 SGWaAP
0.382Angola7602 SGWaAP
0.388Honduras6275 SGWaAP
0.403pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.405Burundi2863 SGWaAP
0.412Nigéria18023 SGWaAP
0.422pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.431Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.432Uganda11130 SGWaAP
0.447Alžírsko13945 SGWaAP
0.448Tanzánia7222 SGWaAP
0.451Gabon1465 SGWaAP
0.451Uruguaj10332 SGWaAP
0.451Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.452Niger3522 SGWaAP
0.456Bolívia11310 SGWaAP