Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bulharsko90408 SGWaAP
0.186Rumunsko116902 SGWaAP
0.247Slovinsko80021 SGWaAP
0.264Albánsko25340 SGWaAP
0.264Litva46038 SGWaAP
0.265Chorvátsko136871 SGWaAP
0.272Turecko161488 SGWaAP
0.310Moldavsko17226 SGWaAP
0.321Macedónsko27312 SGWaAP
0.325Grécko216454 SGWaAP
0.329Estónsko34538 SGWaAP
0.332Portugalsko79466 SGWaAP
0.341Taliansko310649 SGWaAP
0.346Lotyšsko43996 SGWaAP
0.359Tunisko20811 SGWaAP
0.367čierna_Hora14960 SGWaAP
0.386Srbsko107024 SGWaAP
0.389Cyprus56320 SGWaAP
0.391Maďarsko368392 SGWaAP
0.395Španielsko207032 SGWaAP
0.397Bosna48831 SGWaAP
0.412Arménsko15050 SGWaAP
0.413Poľsko370602 SGWaAP
0.415Belgicko87645 SGWaAP
0.418Holandsko128655 SGWaAP