Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bukurešť16067 SGWaAP
0.262Varšava44700 SGWaAP
0.289Ľubľana7922 SGWaAP
0.316Belehrad40443 SGWaAP
0.319Vilnius6925 SGWaAP
0.349Tirana4437 SGWaAP
0.361Záhreb22707 SGWaAP
0.361Istanbul28832 SGWaAP
0.365Tbilisi8383 SGWaAP
0.369Madrid48253 SGWaAP
0.372Ľvov8285 SGWaAP
0.376Katovice4463 SGWaAP
0.379Budapešť133643 SGWaAP
0.388Lisabon19129 SGWaAP
0.398Berlín101163 SGWaAP