Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bukovina2151 SGWaAP
0.126bukovina2170 SGWaAP
0.385Huta12878 SGWaAP
0.422Vyšný8987 SGWaAP
0.428Dolinka1186 SGWaAP
0.442Ráztoka1232 SGWaAP
0.443ráztoka1189 SGWaAP
0.443Bystrý17639 SGWaAP
0.461Biely_Potok1400 SGWaAP
0.462Zuberec15445 SGWaAP
0.463Telgárt8361 SGWaAP
0.465Šumiac6098 SGWaAP
0.468Halič9814 SGWaAP
0.473Roveň4171 SGWaAP
0.474Príslop1181 SGWaAP
0.474Poľana23831 SGWaAP
0.475vyšná6392 SGWaAP