Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Buenos_Aires13501 SGWaAP
0.321Madrid48253 SGWaAP
0.389Janeiro15278 SGWaAP
0.389Santiago11657 SGWaAP
0.393Rio_de17454 SGWaAP
0.393Santiago_de4727 SGWaAP
0.395Janeiro1643 SGWaAP
0.419Tokio30015 SGWaAP