Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Budovateľský1712 SGWaAP
0.269Obranca_mier2873 SGWaAP
0.312Okružný5203 SGWaAP
0.323Kukučínova7939 SGWaAP
0.343Ulica21134 SGWaAP
0.367Cintorínsky1965 SGWaAP
0.370Mlynský5015 SGWaAP
0.373Nábrežný3801 SGWaAP
0.375mlynská4633 SGWaAP
0.387Staničný2548 SGWaAP
0.390Nádražný970 SGWaAP
0.392Jilemnický6941 SGWaAP
0.398Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.403Továrenský1432 SGWaAP
0.410Sídlisko6588 SGWaAP
0.410nádražná1289 SGWaAP
0.413Dukliansky1589 SGWaAP
0.415Družstevný4326 SGWaAP