Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Budapešť133643 SGWaAP
0.294Viedeň209248 SGWaAP
0.353Varšava44700 SGWaAP
0.379Bukurešť16067 SGWaAP
0.381Záhreb22707 SGWaAP
0.405Ľubľana7922 SGWaAP
0.433Berlín101163 SGWaAP
0.434Praha461633 SGWaAP
0.440Katovice4463 SGWaAP
0.469Belehrad40443 SGWaAP
0.476Užhorod11455 SGWaAP
0.478Drážďany9726 SGWaAP