Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Budín8780 SGWaAP
0.292Pešť9953 SGWaAP
0.370Prešporok11865 SGWaAP
0.430Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.441stoličný_Belehrad529 SGWaAP
0.445Ostrihom10102 SGWaAP
0.484Stoličný_Belehrad568 SGWaAP
0.499Uhorsko90302 SGWaAP
0.511palatín7542 SGWaAP
0.520Ráb1306 SGWaAP
0.522miestodržiteľská945 SGWaAP
0.525ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.533ostrihomský1665 SGWaAP
0.537uhorská25662 SGWaAP
0.539uhorský_kráľ12933 SGWaAP