Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bruselský1057 SGWaAP
0.557bruselská6566 SGWaAP
0.622Postupimský609 SGWaAP
0.624postupimská723 SGWaAP
0.641Madridský464 SGWaAP
0.659Aténsky632 SGWaAP
0.667Budapeštiansky832 SGWaAP
0.670moldavská4545 SGWaAP
0.679bruselský8288 SGWaAP
0.680helsinská1827 SGWaAP
0.682Parížsky4894 SGWaAP
0.682Belehradský763 SGWaAP
0.686minská415 SGWaAP
0.688Moldavský2098 SGWaAP
0.693Kyjevský1489 SGWaAP
0.705amsterdamská1990 SGWaAP
0.710Varšavský2311 SGWaAP
0.711Moskovský5705 SGWaAP
0.714užhorodská1174 SGWaAP
0.715moskovská12866 SGWaAP
0.716lisabonská1544 SGWaAP
0.721Krymský1043 SGWaAP
0.725mierová38527 SGWaAP