Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bronx3057 SGWaAP
0.358Brooklyn8483 SGWaAP
0.393Queens3219 SGWaAP
0.475Manhattan14745 SGWaAP
0.535San_Francisco21771 SGWaAP
0.551New_York223103 SGWaAP
0.555NY7047 SGWaAP
0.558Baltimore3085 SGWaAP