Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Brno128963 SGWaAP
0.169Praha461633 SGWaAP
0.173Olomouc30636 SGWaAP
0.213Ostrava48494 SGWaAP
0.228Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.250Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.255Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.259Zlín27250 SGWaAP
0.260Pardubice16787 SGWaAP
0.302Plzeň34859 SGWaAP
0.354Liberec23126 SGWaAP
0.361Jihlava8853 SGWaAP
0.376Kroměříž3843 SGWaAP
0.408Uherský_Hradište4107 SGWaAP
0.414Ústí8848 SGWaAP
0.415Hodonín9178 SGWaAP
0.422Břeclav5862 SGWaAP
0.439Prostějov5267 SGWaAP
0.458Graz9707 SGWaAP
0.478Bratislava2483849 SGWaAP
0.481Svitavy1202 SGWaAP
0.482Karviná7132 SGWaAP
0.482Budějovice4314 SGWaAP
0.486Budapešť133643 SGWaAP
0.487Holešovice1470 SGWaAP
0.488Uherský_Brod2124 SGWaAP
0.491Labe13404 SGWaAP
0.504Příbram3784 SGWaAP