Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Británia265870 SGWaAP
0.203Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.328Írsko91483 SGWaAP
0.380Francúzsko376707 SGWaAP
0.387severné_Írsko14780 SGWaAP
0.406Dánsko78320 SGWaAP
0.408Švédsko125486 SGWaAP
0.410Holandsko128655 SGWaAP
0.418USA977990 SGWaAP
0.430Nemecko603262 SGWaAP
0.435Belgicko87645 SGWaAP
0.456Škótsko32604 SGWaAP
0.470Austrália121328 SGWaAP
0.470Nórsko86347 SGWaAP
0.479Kanada153866 SGWaAP
0.481Wales20262 SGWaAP
0.485Anglicko168283 SGWaAP
0.489Španielsko207032 SGWaAP
0.503Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.503Fínsko90895 SGWaAP
0.511Japonsko165460 SGWaAP
0.519Spojený166500 SGWaAP
0.523Luxembursko25876 SGWaAP
0.530Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.539Estónsko34538 SGWaAP
0.543Portugalsko79466 SGWaAP
0.544Lotyšsko43996 SGWaAP
0.554Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.561Čína313297 SGWaAP
0.564Taliansko310649 SGWaAP
0.569Litva46038 SGWaAP
0.582Poľsko370602 SGWaAP
0.587Grécko216454 SGWaAP
0.588britský184510 SGWaAP
0.590južná_Kórea6974 SGWaAP
0.591Brazília94977 SGWaAP
0.591Rakúsko298290 SGWaAP
0.597Česko214173 SGWaAP
0.599Škandinávia14321 SGWaAP
0.605britské28602 SGWaAP
0.605Turecko161488 SGWaAP
0.605Kórea22259 SGWaAP
0.608britská140611 SGWaAP
0.609Nový_Zéland9947 SGWaAP