Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Británia265870 SGWaAP
0.203Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.328Írsko91483 SGWaAP
0.380Francúzsko376707 SGWaAP
0.387severné_Írsko14780 SGWaAP
0.406Dánsko78320 SGWaAP
0.408Švédsko125486 SGWaAP
0.410Holandsko128655 SGWaAP
0.418USA977990 SGWaAP
0.430Nemecko603262 SGWaAP
0.435Belgicko87645 SGWaAP
0.456Škótsko32604 SGWaAP
0.470Austrália121328 SGWaAP
0.470Nórsko86347 SGWaAP
0.479Kanada153866 SGWaAP
0.481Wales20262 SGWaAP
0.485Anglicko168283 SGWaAP
0.489Španielsko207032 SGWaAP
0.503Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.503Fínsko90895 SGWaAP
0.511Japonsko165460 SGWaAP
0.519Spojený166500 SGWaAP
0.523Luxembursko25876 SGWaAP