Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Brazílsky1350 SGWaAP
0.400brazílsky29462 SGWaAP
0.402brazílska17571 SGWaAP
0.472Argentínsky936 SGWaAP
0.492peruánsky3423 SGWaAP
0.518mexický17820 SGWaAP
0.520Mexický1159 SGWaAP
0.524Peruánsky429 SGWaAP
0.536Portugalský1254 SGWaAP
0.550juhoamerická7197 SGWaAP
0.554Austrálsky2573 SGWaAP
0.555paraguajský1073 SGWaAP
0.556guatemalský755 SGWaAP
0.563argentínska9958 SGWaAP
0.564juhoamerický6721 SGWaAP
0.572peruánska4400 SGWaAP
0.572stredoamerický1061 SGWaAP
0.574paraguajská888 SGWaAP
0.580kolumbijská4942 SGWaAP
0.581bolívijský1437 SGWaAP
0.581ekvádorský1460 SGWaAP
0.585ghanská407 SGWaAP
0.587Filipínsky452 SGWaAP
0.589stredoamerická1315 SGWaAP