Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Brazília94977 SGWaAP
0.120Argentína52043 SGWaAP
0.188Čile18997 SGWaAP
0.213Uruguaj10332 SGWaAP
0.220Mexiko78990 SGWaAP
0.229Kostarika9099 SGWaAP
0.235Kolumbia22960 SGWaAP
0.237Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.243Ekvádor10989 SGWaAP
0.266Peru21613 SGWaAP
0.272Ghana8280 SGWaAP
0.280Paraguaj9416 SGWaAP
0.281Bolívia11310 SGWaAP
0.302juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.306Honduras6275 SGWaAP
0.306Chile12490 SGWaAP
0.307Španielsko207032 SGWaAP
0.321Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.321pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.327Senegal5734 SGWaAP
0.329pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.331Indonézia27622 SGWaAP
0.333Malajzia19454 SGWaAP
0.336Nigéria18023 SGWaAP
0.337Kamerun7906 SGWaAP
0.342Guatemala7579 SGWaAP
0.342Austrália121328 SGWaAP
0.348Angola7602 SGWaAP
0.361Alžírsko13945 SGWaAP
0.364Mozambik3950 SGWaAP
0.366Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.367Salvádor1683 SGWaAP
0.369Portugalsko79466 SGWaAP
0.376Japonsko165460 SGWaAP
0.381Kórea22259 SGWaAP
0.385Filipíny20239 SGWaAP
0.385Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.392Venezuela24056 SGWaAP
0.392Kanada153866 SGWaAP
0.395Panama9531 SGWaAP
0.396Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.396Dominikánsky_republika3871 SGWaAP
0.397Nikaragua4345 SGWaAP
0.401India148157 SGWaAP
0.402Thajsko37895 SGWaAP
0.405Čína313297 SGWaAP
0.405Etiópia14068 SGWaAP
0.409latinská_Amerika18101 SGWaAP