Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Brazília94977 SGWaAP
0.120Argentína52043 SGWaAP
0.188Čile18997 SGWaAP
0.213Uruguaj10332 SGWaAP
0.220Mexiko78990 SGWaAP
0.229Kostarika9099 SGWaAP
0.235Kolumbia22960 SGWaAP
0.237Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.243Ekvádor10989 SGWaAP
0.266Peru21613 SGWaAP
0.272Ghana8280 SGWaAP
0.280Paraguaj9416 SGWaAP
0.281Bolívia11310 SGWaAP
0.302juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.306Honduras6275 SGWaAP
0.306Chile12490 SGWaAP
0.307Španielsko207032 SGWaAP
0.321Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.321pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.327Senegal5734 SGWaAP
0.329pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.331Indonézia27622 SGWaAP
0.333Malajzia19454 SGWaAP
0.336Nigéria18023 SGWaAP
0.337Kamerun7906 SGWaAP