Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.457Pražský_hrad7168 SGWaAP
0.463nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.491primaciálny_palác5005 SGWaAP
0.500Primaciálny_palác5823 SGWaAP
0.506Slavín8528 SGWaAP
0.515Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.517hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.531smolenický_zámok1399 SGWaAP
0.533Michalský5895 SGWaAP
0.538dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.543hrad440610 SGWaAP
0.543hradný_vrch3792 SGWaAP
0.545Hrad755 SGWaAP
0.546hradný_kopec4093 SGWaAP
0.546Bojnický_zámok3685 SGWaAP
0.550Devín53324 SGWaAP
0.551zámocká9587 SGWaAP
0.556Smolenický_zámok968 SGWaAP
0.563prezidentský_palác13588 SGWaAP
0.564devínsky2623 SGWaAP
0.567župné_námestie1291 SGWaAP