Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bratislavský19801 SGWaAP
0.409bratislavský242855 SGWaAP
0.555Trnavský27741 SGWaAP
0.564bratislavská188230 SGWaAP
0.570Staromestský3732 SGWaAP
0.573Petržalský2043 SGWaAP
0.600bratislavské69502 SGWaAP
0.604Pražský7844 SGWaAP
0.608Malokarpatský5863 SGWaAP
0.613košický129319 SGWaAP
0.618trnavský58300 SGWaAP
0.622pezinský6912 SGWaAP
0.623petržalský12164 SGWaAP
0.627račiansky4286 SGWaAP
0.628Piešťanský3191 SGWaAP
0.632piešťanský12424 SGWaAP
0.643petržalská11766 SGWaAP
0.644vajnorský1768 SGWaAP
0.647Bratislava2483849 SGWaAP
0.647Prešporský1098 SGWaAP
0.651stupavský2526 SGWaAP
0.653novomestský4073 SGWaAP
0.658pražský41253 SGWaAP
0.658budapeštiansky6999 SGWaAP
0.663Košický45958 SGWaAP