Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bratislava2483849 SGWaAP
0.391Košice1091186 SGWaAP
0.400Trnava510967 SGWaAP
0.444BA93120 SGWaAP
0.454banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.454Petržalka146042 SGWaAP
0.458Pezinok114485 SGWaAP
0.470Praha461633 SGWaAP
0.472Žilina630771 SGWaAP
0.476Senec99308 SGWaAP
0.478Malacky92870 SGWaAP
0.478Brno128963 SGWaAP
0.488Prešov605005 SGWaAP
0.496Banský_Bystrica123042 SGWaAP
0.497bratislavská188230 SGWaAP
0.502Stupava35766 SGWaAP
0.502Nitra725705 SGWaAP
0.505Ružinov79686 SGWaAP
0.516Trenčín389372 SGWaAP
0.518Lamač22763 SGWaAP
0.519Karlova_ves23659 SGWaAP
0.524bratislavský242855 SGWaAP
0.529Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.530Nový_Mesto57934 SGWaAP
0.531podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.538Viedeň209248 SGWaAP
0.538Zvolen274542 SGWaAP
0.539Šamorín37654 SGWaAP
0.548Piešťany180394 SGWaAP
0.552Mlynský_dolina5126 SGWaAP
0.557svätý_Jur7169 SGWaAP
0.559záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.560Poprad303594 SGWaAP
0.562Bernolákovo22135 SGWaAP
0.566mlynská_dolina5482 SGWaAP
0.567Vajnory22004 SGWaAP
0.569Budapešť133643 SGWaAP
0.570Prievoz2272 SGWaAP
0.571Galanta72848 SGWaAP
0.572bratislavské69502 SGWaAP
0.575Olomouc30636 SGWaAP
0.575dunajská_streda75264 SGWaAP
0.578Skalica133552 SGWaAP
0.578Komárno126788 SGWaAP
0.582Svätý_Jur7028 SGWaAP
0.583Dúbravka42289 SGWaAP
0.584dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.587Ostrava48494 SGWaAP