Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bratislava2483849 SGWaAP
0.391Košice1091186 SGWaAP
0.400Trnava510967 SGWaAP
0.444BA93120 SGWaAP
0.454banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.454Petržalka146042 SGWaAP
0.458Pezinok114485 SGWaAP
0.470Praha461633 SGWaAP
0.472Žilina630771 SGWaAP
0.476Senec99308 SGWaAP
0.478Malacky92870 SGWaAP
0.478Brno128963 SGWaAP
0.488Prešov605005 SGWaAP
0.496Banský_Bystrica123042 SGWaAP
0.497bratislavská188230 SGWaAP
0.502Stupava35766 SGWaAP
0.502Nitra725705 SGWaAP
0.505Ružinov79686 SGWaAP
0.516Trenčín389372 SGWaAP
0.518Lamač22763 SGWaAP
0.519Karlova_ves23659 SGWaAP
0.524bratislavský242855 SGWaAP
0.529Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.530Nový_Mesto57934 SGWaAP
0.531podunajská_Biskupice6624 SGWaAP