Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bourbonovci674 SGWaAP
0.446Habsburgovci8710 SGWaAP
0.459habsburský3387 SGWaAP
0.483panovnícky_rod963 SGWaAP
0.494Anjouovci901 SGWaAP
0.499aragónsky499 SGWaAP
0.511Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.519habsburská2478 SGWaAP
0.524kastílska563 SGWaAP
0.531Habsburský1841 SGWaAP
0.533kastílsky418 SGWaAP
0.541hugenot980 SGWaAP
0.546arcivojvoda2732 SGWaAP
0.550Aragónsky665 SGWaAP
0.565jakobín1140 SGWaAP
0.565Orleánsky470 SGWaAP
0.568monarchia26468 SGWaAP
0.569Jagelovci427 SGWaAP
0.570cisár81604 SGWaAP
0.573panovnícky999 SGWaAP
0.575aragónska584 SGWaAP
0.580panovnícka1726 SGWaAP
0.582cisárska10525 SGWaAP
0.584arciknieža1160 SGWaAP
0.588Napoleon19225 SGWaAP
0.588vojvoda28122 SGWaAP
0.589uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.590lotrinský1372 SGWaAP
0.595panovník51690 SGWaAP
0.595cisárstvo5581 SGWaAP
0.595habsburské824 SGWaAP
0.596panovnícky_dvor1098 SGWaAP