Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bourbonovci674 SGWaAP
0.446Habsburgovci8710 SGWaAP
0.459habsburský3387 SGWaAP
0.483panovnícky_rod963 SGWaAP
0.494Anjouovci901 SGWaAP
0.499aragónsky499 SGWaAP
0.511Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.519habsburská2478 SGWaAP
0.524kastílska563 SGWaAP
0.531Habsburský1841 SGWaAP
0.533kastílsky418 SGWaAP
0.541hugenot980 SGWaAP
0.546arcivojvoda2732 SGWaAP
0.550Aragónsky665 SGWaAP
0.565jakobín1140 SGWaAP
0.565Orleánsky470 SGWaAP