Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bosniansky413 SGWaAP
0.519bosniansky5290 SGWaAP
0.533bosnianske1262 SGWaAP
0.558bosniansky_Srb4468 SGWaAP
0.558bosnianska4138 SGWaAP
0.568Albánsky877 SGWaAP
0.579Líbyjský493 SGWaAP
0.586Iránsky1257 SGWaAP
0.587bosniansky_Moslim661 SGWaAP
0.596Izraelský6212 SGWaAP