Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bosniak1774 SGWaAP
0.303Srb48207 SGWaAP
0.313bosniak1826 SGWaAP
0.346Chorvát31246 SGWaAP
0.384Albánec11426 SGWaAP
0.440Armén6688 SGWaAP
0.454Bulhar15638 SGWaAP
0.454bosniansky5290 SGWaAP
0.465Rumun19800 SGWaAP
0.490Turek65818 SGWaAP
0.491Litovec1688 SGWaAP