Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bosna48831 SGWaAP
0.038Hercegovina26264 SGWaAP
0.236Macedónsko27312 SGWaAP
0.270čierna_Hora14960 SGWaAP
0.275Albánsko25340 SGWaAP
0.307Moldavsko17226 SGWaAP
0.317Srbsko107024 SGWaAP
0.362Gruzínsko36146 SGWaAP
0.368Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.371Arménsko15050 SGWaAP
0.374Kosovo61689 SGWaAP
0.379Rumunsko116902 SGWaAP
0.380Litva46038 SGWaAP
0.382Slovinsko80021 SGWaAP
0.397Bulharsko90408 SGWaAP
0.410Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.419Chorvátsko136871 SGWaAP
0.427Turecko161488 SGWaAP
0.437Alžírsko13945 SGWaAP
0.454Bielorusko57873 SGWaAP
0.454Lotyšsko43996 SGWaAP
0.459bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.468čierna_Hor2068 SGWaAP
0.470Juhoslávia39201 SGWaAP
0.474bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.481Libanon22686 SGWaAP
0.487Estónsko34538 SGWaAP
0.488Sarajevo15266 SGWaAP
0.489Tadžikistan5042 SGWaAP
0.489Tunisko20811 SGWaAP
0.497Kazachstan27404 SGWaAP
0.499Eritrea3373 SGWaAP
0.499Uzbekistan9592 SGWaAP
0.500bosnianske1262 SGWaAP
0.504Jordánsko14105 SGWaAP
0.507srbská33072 SGWaAP
0.507Belgicko87645 SGWaAP
0.508Kamerun7906 SGWaAP
0.509Ukrajina298992 SGWaAP
0.510Nigéria18023 SGWaAP
0.512bosniansky5290 SGWaAP
0.512Portugalsko79466 SGWaAP
0.519Angola7602 SGWaAP
0.521bosnianska4138 SGWaAP